Polska – Kazachstan

27 lutego Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo –Przemysłowa była organizatorem spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami Narodowego Centrum Prognozy Technologicznej z Kazachstanu. W spotkaniu uczestniczył prezes SWP-W Józef Bryll –  Przewodniczący Rady Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej. Spotkanie otworzył Piotr Guzowski prezes Izby, który powitał przedsiębiorców, gości z Kazachstanu oraz JE Ambasadora Kazachstanu w Rzeczypospolitej Margułana Bajmukhana. Pan Ambasador przedstawił uczestnikom główne problemy wynikające z Orędzia Prezydenta Nursułtana Nazarbajewa do Narodu. Możliwości współpracy z polskimi firmami zaprezentował Marelen Shurtabajev –Dyrektor Generalny Narodowego Centrum Prognozy Technologicznej. W dalszej części spotkania informację o stanie współpracy polsko – kazachstańskiej przedstawił Aleksander Milota z Ministerstwa  Przedsiębiorczości i Technologii oraz  prezes Izby Piotr Guzowski, który zaprezentował także działalność PKIH-P. Po wystąpieniach odbyła się prezentacja polskich firm  zainteresowanych współpracą oraz indywidualne rozmowy z przedstawicielami Centrum.