Początek lipca na Pomorzu

1 lipca br. odbyła się uroczystość nadania imienia Obrońców Mariupola jednemu z gdańskich skwerów. Mariupol jest miastem partnerskim Gdańska. Gdańscy radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą skwerowi u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki nadana została nazwa Skwer Bohaterskiego Mariupola. Z propozycją uczynienia takiego gestu wystąpił podczas jednej z marcowych sesji mer tego miasta Wadym Bojczenko. Inicjatywa spotkała się z dużym zrozumieniem zarówno ze strony władz miasta, jak i wszystkich radnych, dlatego tak szybko udało się przygotować projekt i poddać go pod głosowanie. W uroczystości  uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z Prezes Oddziału Anną Firlej.

 5 lipca   w Gdańsku obradowało  Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Wśród panelistów: europosłowie, marszałek województwa pomorskiego, władze samorządowe oraz przedstawiciele Ukrainy. Wśród tematów m.in. wpływ wojny na Ukrainie na sytuację energetyczną Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentowała na Forum Prezes Anna Firlej.