Briefing w Ambasadzie Uzbekistanu

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Uzbekistanu w Rzeczypospolitej Polskiej 4 lipca br.    członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z prezesem Józefem Bryllem, wiceprezesem Zdzisławem Jacaszkiem i prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu referendum Konstytucyjnemu w Republice Uzbekistanu. Spotkanie otworzył JE Ambasador Bakhrom Babaev, który przywitał uczestników, przedstawił członków delegacji z Uzbekistanu oraz zapoznał zebranych z aktualnymi problemami współpracy Uzbekistanu z Polską oraz realizowanych w Uzbekistanie zmian.  Następnie wystąpili: Abdulaziz Kamilov – Specjalny Przedstawiciel Prezydenta Republiki Uzbekistanu do Spraw Zagranicznych, Zastępca Sekretarza Rady Bezpieczeństwa, Biuro  Prezydenckie,  oraz Mirzatillo Tillabaev – Pierwszy Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Praw Człowieka Republiki Uzbekistanu, którzy przedstawili aktualne problemy współpracy Uzbekistanu z Polską i istotę dokonanych zmian w Konstytucji Republiki. W  briefingu uczestniczyli eksperci, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych oraz dziennikarze.  

To bardzo ciekawe spotkanie zakończyło się wymianą poglądów podczas poczęstunku przygotowanego przez Ambasadę , gdzie serwowane były narodowe dania uzbeckie.