Pamięć o powstańcach styczniowych

22 stycznia jest ważną datą w kalendarzu Konina. Jest to dzień kolejnego zrywu narodu polskiego – Powstania Styczniowego. Na ziemi konińskiej miało miejsce wiele potyczek i bitew z zaborcą. Krew powstańców przelewana była w polu jak i z wyroków sądów wojennych. W Koninie zamęczono emisariusza powstańczego o. Maksymiliana Tarejwo i rozstrzelano oficera Zygmunta Waryłkiewicza. Pamięć o ojcu Tarejwie koniniane upamiętnili głazem z tablicą i nazwą ulicy – Wał Tarejwy. Natomiast Zygmunt Waryłkiewicz czekał na oddanie mu należnego  honoru bez mała 158 lat. Zygmunt Waryłkiewicz wiele razy przewijał się  literaturze po powstaniowej jako dobry organizator i żołnierz. Nie było jednak informacji o jego zakończeniu życia. Dopiero rok temu konińscy badacze historii odkryli jego akt zgonu, który informuje o jego śmierci i jej okolicznościach. Z wyroku sądu wojennego został rozstrzelany 5 listopada 1863 roku o godzinie 7:00. Miał 26 lat. O miejscu pochowania nie wiadomo.

Niedopatrzenie naprawiono. W 158 Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowgo Prezydent Konina Piotr Korytkowski i Przewodniczący Miejskiej Rady Tadeusz Wojdyński w obecności skromnej ilości delegacji społeczeństwa miasta (pandemia) odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą  Zygmunta Waryłkiewicza. Złożono kwiaty i zapalono znicze przy obu głazach odśpiewano Hymn Państwowy.

Cenną rzeczą  są nowe publikacje. Muzeum Okręgowe w Koninie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód wydało obszerne opracowanie  pt. „Szlakiem partii Kazimierz Mielęckigo 1863. Studium historyczno-acheologiczne”. Książkę napisali Krzysztof Gorczyca, Michał Górny i Krzysztof Płachciński. Natomiast w badaniach, także brali udział poszukiwacze z Wiekopolskiego Forum Eksploracyjno-Historycznego. Źródła z opracowań historyków i badania archeologiczne trwające 8 lat dały nowe spojrzenie na omawiany temat. Drugą publikacją jest wydawany przez Stowarzyszenie periodyk interdyscyplinarny „Forum Wschodnie”, w którym został zamieszczony artykuł autorstwa Krzysztofa Gorczycy, „Zygmunt Waryłkiewicz, zapomniany bohater 1863 r.”

I tak 158 rocznica  ważnego w historii naszego narodu czynu została uczczona, mimo trudnego czasu, godnie i według łacińskiej sentencji „ ad futuram rei memoriam”. ( na przyszłą rzeczy pamiątkę )

Więcej na: lovjt.lm.pl/atualności/informacja/130960/konin_w _rocznice_