Kontynuacja współpracy w 2021 roku

W dniu 14.01.2021 odbyło się spotkanie Anny Firlej prezesa Pomorskiego Oddziału  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód , Andrieya Potemkina Dyrektora Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury  w Gdańsku, Leszka Solarka wiceprezesa  SWP-W  i Pani Mirosławy Rzodkiewicz przewodniczącej Klubu Nauczycieli Języka Rosyjskiego. Tematem spotkania było planowanie różnych form działalności w urozmaiceniu  procesu nauczania oraz promowaniu  języka rosyjskiego w szkołach średnich woj.  pomorskiego. Dla realizacji tego celu w aktualnej sytuacji niezmiernie ważna jest współpraca z Rosyjskim Centrum  w Gdańsku, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem im. Emanuela Kanta w Kaliningradzie.