OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO W WIELKOPOLSCE I NA ZIEMI LUBUSKIEJ

W sobotę 17 marca Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego i Dyrekcja Instytutu filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosili po raz kolejny nauczycieli języka rosyjskiego na spotkanie-seminarium. Zaproszono także uczniów-laureatów XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Seminarium poświęcone było głownie omówieniu wyników eliminacji szkolnych i okręgowych, tejże Olimpiady. Spotkanie miało miejsce w Collegium Novum UAM.

Dr Wojciech Kamiński, sekretarz naukowy Wielkopolskiego Komitetu XLIII Olimpiady Języka Rosyjskiego podsumowując wyniki eliminacji szkolnych i okręgowych zakomunikował, że do eliminacji przystąpiło 251 uczniów, 21 uczestników uzyskało 71 i więcej punktów a 9 uczestników uzyskując więcej niż 84 punkty zakwalifikowało się do eliminacji centralnych. Zdaniem komisji w latach ubiegłych było znacznie więcej uczestników eliminacji szkolnych, nie mniej jednak poziom tegorocznych zmagań z językiem był zadowalający a szczególnie dobry w części ustnej. W dyskusji wypowiedziano uwagi merytoryczne tyczące się treści testów, kwestionując na przykład rozbieżności niektórych pytań, poleceń z obowiązującym programem nauczania.

Laureaci eliminacji okręgowych zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi a Zarząd Krajowy naszego Stowarzyszenia podziękował Dyplomem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód pięciu najbardziej zasłużonym nauczycielkom w propagowaniu języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.
Spotkanie dopełniły dwie prezentacje:
„Как эффективно и интиериесно обучать школников русской ортографии» -prezentację przygotowała doktorantka Pani mgr Paulina Jędrasik ;
„Рускийе праздники на урокие руского языка» – prezentację przygotowała Pani Lena Zubowicz, studentka Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM.
Spotkanie prowadził prof. zw. dr hab. Antoni Markunas a zaproszonymi gośćmi byli także Panowie: Igor Oszczepkow, Konsul Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, dr Bartłomiej Garczyk, pracownik Instytutu Wschodniego UAM, członek ZK SWPW i ja piszący tę notatkę Zdzisław Jacaszek.
P.S. Nasuwa się taka refleksja. Nie jest tak źle z uczeniem się języka rosyjskiego, gdy przy takim niekiedy ślepym pędzie do tego co za Odrą i dalej jest tylu chętnych do popisywania się znajomością języka rosyjskiego. Widocznie ci młodzi chcą poznawać kulturę naszych wschodnich sąsiadów w oryginale. Chcą mierzyć Rosję, czytając ich wypowiedzi w ich języku na ich blogach, facebookach itd. i rozmawiać przez sceypa. Chcą się nie zgodzić z Fiodorem Tiutczewem, który twierdził, że Rosji nie można zmierzyć arszynem, ani pojąć rozumem, że w Rosję można tylko wierzyć. Zapewne jest możliwość ją poznać ale tylko w ich języku. Czego szczerze życzę.