DOBRA ROZMOWA O WSPÓŁPRACY KONINA I CZERNIOWCÓW

Odbywający się w Koninie V Festiwal Kultur Miast Partnerskich był okazją do spotkania się Prezydenta Miasta Konina – Józefa Nowickiego z pełniącym obowiązki Mera Miasta Czerniowce – Witalijem Michaliszynem. Wizyta ta była długo oczekiwaną, gdyż szefowie naszych miast nie mieli okazji się jeszcze osobiście poznać i porozmawiać o naszej współpracy. Spotkanie, w którym uczestniczyłem, miało miejsce 23–go marca. Pan Michaliszyn wyraził szczery podziw dla naszego miasta za czystość, zadbane ulice i odnawiane, kolorowe budynki. Po krótkim rekonesansie po mieście stwierdził, że jest wiele przykładów, które może zastosować w Czerniowcach.
Panowie, szefowie naszych miast wyrażając swoją opinię o współpracy podkreślili, że wydawane środki są dobrze inwestowane w wymianę dzieci i młodzieży i prezentację dorobku kulturalnego. Należy jednak zwrócić uwagę na większe zaangażowanie w promocję współpracy gospodarczej, informując chętnych przedsiębiorców o możliwościach handlu i inwestycji. Mer Czerniowiec przedstawił, także konkretną propozycję zmierzającą do lepszego kojarzenia przez mieszkańców naszych miast partnerskich stosunków Czerniowców i Konina. Zaproponował ze swej strony aby jeden ze skwerów w mieście nazwać „skwerem Konina”, na którym koninianie mogliby się prezentować. Liczy na podobną propozycję ze strony władz Konina. Pomysł jest godny uwagi. Należy wyrazić go konkretnym projektem i zacząć jego realizację. Jestem przekonany, że miłośnicy naszych wschodnich sąsiadów wezmą udział w tym przedsięwzięciu.

Zdzisław Jacaszek