Obradowało Prezydium ZK SWP-W

14 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie prezydium Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, któremu przewodniczył prezes Józef Bryll.
W pierwszym punkcie obrad omówiono zadania dla oddziałów związane z nawiązaniem roboczych kontaktów i zaproponowania współpracy nowo wybranym władzom samorządowym na terenie działania naszych ogniw terenowych. Wytyczne w tej sprawie przygotował wiceprezes Zdzisław Jacaszek.
W drugim punkcie przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem Internetu i innych mediów społecznościowych w popularyzowaniu działalności Stowarzyszenia oraz wynikających z tego zadań dla naszych działaczy. W kolejnym punkcie zebrani zapoznali się z wynikami rocznej analizy stanu naszej organizacji.
Wiceprezes Leszek Solarek przedstawił kalendarz głównych Konkurów, w obszarze nauki i kultury, które prowadzone będą przez lub ze znaczącym udziałem SWP-W. Przyjęto także plany pracy na kolejny okres oraz wysłuchano informacji prezesa o najważniejszych wydarzeniach od poprzedniego spotkania.