Obradowało prezydium Zarządu Krajowego

18 listopada 2015 r. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W.
W pierwszym punkcie porządku obrad odbyła się dyskusja nad projektem dokumentów przygotowujących założenia organizacyjno-programowe do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w ramach przygotowań do XX Kongresu SWP-W. postanowiono, że dokument po zgłoszonych poprawkach i uzupełnieniach zostanie przekazanych pod obrady 12. Zebrania Zarządu Krajowego.
W drugim punkcie członkowie prezydium wysłuchali informacji o projekcie budżetu na rok 2016, którą przygotowała główna księgowa. Postanowiono skierować projekt dokumentu pod obrady komisji ds. finansowo-budżetowej oraz skierować go do zaopiniowania przez Krajową Komisję Rewizyjną.
W sprawach organizacyjnych przyjęto projekt planu posiedzeń na I półrocze 2016 r. oraz podjęto Uchwałę o zwołaniu 12. Zebrania Zarządu Krajowego na dzień 16 grudnia br.