Obchody Światowego dnia języka rosyjskiego w Warszawie

W ramach obchodów Światowego dnia języka rosyjskiego, w Warszawie na mniejszej scenie Teatru „Capitol”, wystąpił w dniu 8 czerwca Teatr „Studio” Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych – Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Teatr z Moskwy przedstawił spektakl pt. „I mężczyźni odeszli …”, na motywach sztuki A. Czechowa „Trzy siostry” oraz korespondencji A.P. Czechowa i O.L. Knippera. Sztukę wyreżyserował znany rosyjski artysta – Nikołaj Bołotow.

Spektakl obejrzało 270 osób, zajmując komplet miejsc na widowni. Wśród widzów byli obecni przedstawiciele świata kultury i nauki, samorządowcy, działacze społeczni, w tym członkowie i sympatycy Stowarzyszeń Współpracy: Polska-Wschód i Polska-Rosja, absolwenci wyższych uczelni na terenie Rosji (wcześniej ZSRR). Najliczniejszą była grupa nauczycieli i uczniów szkół średnich z Warszawy i Mazowsza, uczący się języka rosyjskiego, w tym laureaci Olimpiady języka rosyjskiego, konkursu „Puszkinana” oraz studenci rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, uczelni z Kielc, Radomia, Siedlec i Olsztyna. Obecnaa była także 45-osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Mińska Mazowieckiego. RONiK reprezentował dr Igor Żukowski, absolwent MGIMO.

Wspaniały występ, w języku rosyjskim, moskiewskich artystów – amatorów, przyszłych dyplomatów, cieszył się wielkim powodzeniem widzów, którzy nagrodzili rosyjskich gości burzliwymi oklaskami. Gospodarze imprezy, prezesi Józef Bryll i Jerzy Smoliński, wręczyli gościom bukiety kwiatów.

W rozmowach kuluarowych widzowie dziękowali pomysłodawcom i organizatorom spektaklu, jednocześnie postulowali częstszą organizację podobnych spotkań z kulturą i sztuką rosyjską.

Po zakończeniu spektaklu z młodymi artystami – studentami MGIMO z Moskwy, spotkała się liczna grupa polskich dyplomatów – absolwentów tej sławnej uczelni, cieszącej się zasłużenie światowym autorytetem. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.