Nagrody 49. Międzynarodowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora

W poniedziałek 26 października 2015 r. późnym wieczorem zakończyły się zmagania aktorskie na 49. Międzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora. Podczas uroczystego zakończenia tego wydarzenia wręczono nagrody ufundowane przez różne instytucje i organizacje.
Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód objął patronatem honorowym spektakl Aleksandra Rubinovasa z Teatru Kameralnego w Kownie (Litwa) KOBA/STALIN. Tekst monodramu Edvarda Radzinskiego z języka rosyjskiego na polski przetłumaczył Andrzej Mordel. Ufundowaliśmy również nagrodę w postaci monografii o teatrze Jerzego Grotowskiego oraz grafikę Włodzimierza Adamczyka.
Festiwal cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem widzów, w gronie których byli także nasi członkowie SWP-W.