Nagroda czytelników dla prof. Stanisława Niciei – za „Wilno”, XV tom „Kresowej Atlantydy. Historia i mitologia miast kresowych”.

Miesięcznik „Kraków” i Biblioteka Kraków po raz drugi organizowały konkurs „Portrety”. To wspólna zabawa widzów, czytelników i smakoszy kultury, w której chodzi o to, aby wyłowić i nagrodzić najlepsze dzieła biograficzne roku 2020, powiązane z Polską i z Polakami.

20 marca br.  Witold Bereś – redaktor naczelny miesięcznika „Kraków” i Artur Więcek „Baron” – reżyser i scenarzysta filmowy (przewodniczący jury) ogłosili wyniki głosowania internetowego w ramach zainicjowanego przez miesięcznik „Kraków” i instytucję „Biblioteka Kraków” ogólnopolskiego konkursu PORTRETY 2020, organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego.  Książka prof. Stanisława Sławomira Niciei „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Tom XV „Wilno”  została uznana przez czytelników w głosowaniu internetowym za najlepszą książkę biograficzną roku 2020 w Polsce. 

Książka „Kresowa Atlantyda” – „Wilno” – Nagroda Czytelników w konkursie PORTRETY 2020 zdobyła 38% wszystkich oddanych głosów. A warto zaznaczyć, że w finałowej „Złotej Dwudziestce”, którą jury wybrało spośród 130 propozycji, były tak ważne pozycje książkowe, jak Anne Applebaum i Pawła Potoroczyna – „Matka Polka”; Izoldy Kiec – „Ginczanka” (Nagroda Jury); Marisy Łempickiej i Marii Anny Potockiej – „Tamara Łempicka”; Adama Leszczyńskiego – „Historia Ludowa Polski”, Zbigniewa Mentzla – „Kołakowski. Czytanie świata. Biografia”, Justyny Sobolewskiej – „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” czy Moniki Śliwińskiej – „Panny z Wesela. Siostry Mikołajczykówny i ich świat”.

O Wilnie powstało dziesiątki książek, tysiące artykułów, wierszy i wspomnień. Nicieja potraktował temat bardzo oryginalnie – tak nikt dotychczas nie uczynił. Przedstawiając dzieje Wilna, autor zderzył ze sobą frontalnie tak różne i tak odmiennie zapisane w historii postacie,  jak choćby Józef Piłsudski i Feliks Dzierżyński, Stanisław Cat-Mackiewicz i Witold Hulewicz, Czesław Miłosz i Jerzy Putrament, Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki i Tadeusz Konwicki.”

Prof. Nicieja otrzymał wiele gratulacji od Kresowiaków z całej Polski, a także działacze Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód z Opolszczyzny, z którymi współpracuje od 28 lat i został odznaczony w 2019 roku Medalem Mickiewicz-Puszkin za wybitne osiągnięcia i zasługi w poszukiwaniu prawdy i pielęgnowania śląsko-kresowej pamięci, wzorową aktywność naukową i społeczną oraz za działalność na rzecz budowy dobrosąsiedzkich stosunków z krajami wschodnimi i zachodnimi.

Stowarzyszenie współpracuje z prof. Nicieją korzystając z Jego ogromnego dorobku naukowego i wydawniczego oraz Jego doświadczeń jako wieloletniego Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Miało to i ma duży wpływ na szeroką współpracę z całym uniwersytetem, który jako jedyny w kraju został uhonorowany Medalem Mickiewicz-Puszkin wręczonym ówczesnemu Rektorowi – prof. Stanisławowi Niciei przez Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla w czasie otwarcia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w 2014 roku.

Każde spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją – wybitnym znawcom i piewcom Kresów Wschodnich – to wielka uczta duchowa. Profesor jest uwielbiany nie tylko przez Kresowiaków, rozsianych po wszystkich województwach naszego kraju oraz na świecie, o czym świadczy frekwencja na spotkaniach i zakupy Jego książek. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi otrzymanej nagrody i oczekujemy na wydanie dalszych tomów „Kresowej Atlantydy”.