Artykuł po konferencji

W „Przeglądzie Dziennikarskim” – nowoczesnym magazynie internetowym, tworzonym przez nieprzeciętnych autorów  ukazał się   artykuł   prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej pt. Konferencja Niepoprawna Politycznie. Artykuł napisany po odbytej konferencji poświęconej „Wizji współzawodnictwa CHRL i USA, w obecnym i nadchodzącym okresie”. Zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem.