Młodzież z Nowogródka gościła w Lubinie

W dniach 19-21marca 2015 r. w IV Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubinie gościli nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Średniej nr 5 w Nowogródku na Białorusi. Wizyta była pierwszym etapem realizowanego przez obydwie szkoły międzynarodowego projektu „Śladami polskich romantyków i pozytywistów”.
Podczas spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach integracyjnych, przedstawiła prezentacje swoich miast i szkół oraz uczestniczyła w zajęciach w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Wszystkie te działania koncentrowały się wokół osoby wybitnego polskiego uczonego i odkrywcy Ignacego Domeyki. Ważnym punktem spotkania była wideokonferencja z zaprzyjaźnioną szkołą w Coquimbo, podczas której młodzież z trzech krajów (Białorusi, Polski i Chile) miała okazję poznać się.
Celem współpracy jest poznanie wspólnej przeszłości historycznej obu krajów, nauka tolerancji dla innych kultur i tradycji oraz propagowanie wśród młodzieży polskiej i białoruskiej poszanowania tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężanie barier i stereotypów zakorzenionych w naszej mentalności.
W dniu 19 marca Leszek Solarek – wiceprezes Zarządu Krajowego SWP-W spotkał się z młodzieżą i nauczycielami z Nowogródka. W trakcie spotkania szczególne słowa uznania i podziękowania złożył Pani Annie Słowikowskiej – dyrektor Gimnazjum nr IV w Lubinie za podjęcie cennej inicjatywy współpracy ze 5 Szkołą Średnią w Nowogródku. Podziękowania za tę współpracę skierował również do Pani Jadwigi Sienkiewicz-Łysy z Nowogródka. Młodzieży i nauczycielom życzył dalszej owocnej współpracy. Już w maju br. uczniowie i nauczyciele IV Gimnazjum w Lubinie wybierają się z rewizytą do Nowogródka.
Osobne słowa podziękowania należą się Pani Joannie Wichrowskiej – inicjatorce tej współpracy.