Mińsk i Briańsk – owocne wizyty

W dniach 15-18 września do Mińska i Briańska udała się delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód w składzie: Józef Bryll- Prezes Stowarzyszenia i Zdzisław Jacaszek- Wiceprezes Zarządu Krajowego. W Mińsku głównym punktem pobytu było odbywające się tam „Forum książki słowiańskiej” organizowane przez wydawców z Rosji, Białorusi, Bułgarii i Serbii. Nasz głos w panelu dotyczył przedstawienia form popularyzacji kultury sąsiadów z za wschodniej granicy, w tym wykorzystania do tego znajomości literatury. Nie mniej ważnym było spotkanie z Panią Niną Iwanową -Przewodniczącą Białoruskiego Towarzystwa Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą. Omówiliśmy plany naszych kontaktów w tym współpracę przy organizacji w przyszłym roku forum miast partnerskich. Spotkanie w Instytucie Historii Mińskiego Narodowego Uniwersytetu było umówione przez białoruskich uczestników obozów archeologicznych organizowanych przez Oddział SWPW w Koninie. Rozmowa dotyczyła przygotowania umowy o współdziałaniu Instytutu z naszym Stowarzyszeniem.
Do Briańska byliśmy zaproszeni przez władze samorządowe miasta z okazji odbywającego się w tym czasie Dnia Miasta. Briańsk – miasto partnerskie Konina szczególnie zasługuje na jego wyróżnienie. Wiele miejskich placówek kulturalno – oświatowych współpracuje z naszym Stowarzyszeniem. Nie są to sporadyczne kontakty. O nich można przeczytać na naszej stronie www.swpw.org. Stąd kapituła „Medalu Mickiewicz Puszkin” postanowiła w tym roku tym medalem wyróżnić osoby bez których taka współpraca byłaby niemożliwa. Są nimi Panowie: Aleksandr Chlimankow- Gława Miasta Briańska i Eduard Ambarcumian – Dyrektor i Główny Dyrygent Briańskiej Gubernatorskiej Orkiestry Symfonicznej . Medale zostały wręczone w czasie głównej uroczystości Dnia Briańska. Wiadomość o naszej wizycie znalazła się w serwisie informacyjnym TV. Wizyty w Briańsku to także rozmowy z naszymi partnerami: Stowarzyszeniem DOM POLSKI; Komitetem do Spraw Oświaty, Nauczania i Nauki Rady Miasta; Związkiem Artystów Malarzy; Obwodowym Centrum Wychowania Artystycznego i Estetycznego Dzieci i Młodzieży RADNIKI. Ważną rozmowę odbyliśmy z Profesorem Siergiejem Michalczenko z Państwowego Briańskigo Uniwersytetu, członkiem kolegium redakcyjnego naszego FORUM WSCHODNIEGO.
Te parę dni pobytu daje możliwość urealnić nasze plany pracy. Osoby z którymi rozmawialiśmy przestawiły swoje oczekiwania i zadeklarowały się w realizację naszych propozycji. Będą to koncerty, wspólne konkursy, kontakty młodzieży, warsztaty naukowe, uczestnictwo w konferencjach i plenerach a także wystawy.