Międzynarodowy Dzień Kultury Rosyjskiej i Języka Rosyjskiego w Rzeszowie