Międzynarodowe spotkanie środowiska poetyckiego w Białymstoku

Dnia 29 września 2022 r. w Białymstoku odbyło się międzynarodowe spotkanie środowiska poetyckiego oraz wystawa „Sylwetek” osób wyróżnionych Medalem oGródek PoEzji. 

Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Podlaski Oddział Wojewodzki w Białymstoku było organizatorem towarzyszącym. Organizator główny to PoEzja Londyn, a pomysłodawcą poetyckiego wydarzenia oGródek PoEzji jest Adam Siemieńczyk – utalentowany artysta, poeta, autor m. in. „Piękni ludzie”, „Powiedz mi kim jesteś”, „Poeci mojej emigracji”. Spotkanie wraz ze znanym poetą poprowadziła dr Eliza Szadkowska. 

Temat przewodni spotkania to „Więzi”, dialog, relacje międzyludzkie. 

 Uczestnicy oGródek PoEzji swoimi wierszami dostarczyli „dużą dawkę emocji”. ➡️ O niecodziennym, poetyckim spotkaniu, o  przeczytanych wierszach i  wystawie portretów współczesnych tówrców w Białymstoku nadal dużo się mówi. 

📜Słowo  „więzi” łączą na płaszczyznach poezji i sztuki poetów, pisarzy, artystów, „pięknych ludzi”. 🎶Spotkanie wzbogacił Recital Iwony Iwona Gołko (poetki, piosenkarki) z repertuarem Anny German i wystąpienia osób nagrodzonych 🏅🏆Medalem oGródka PoEzji. 

Może wystawę współczesnych twórców zobaczymy jeszcze w Bułgarii, Grecji, Kazachstanie, na Białorusi czy Ukrainie.