30 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych

Ambasada Republiki Kazachstanu,  Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan” i Grupa Polpharma  zorganizowały w dniu 30 września 2022 roku  Międzynarodową Konferencję Naukową „30 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych między Kazachstanem i Polską. Orędzie Prezydenta K. Tokajewa do Narodu Kazachstanu z dnia 1 września 2022 r. – stworzenie Nowego Sprawiedliwego Kazachstanu”.  Konferencja, odbyła się  w  pięknej siedzibie grupy Polpharma.   Uczestników, wśród których byli: posłowie do Parlamentu Europejskiego, posłowie na Sejm RP,  deputowani do Parlamentu Republiki Kazachstanu, przedstawiciele Rządu RP, naukowcy, członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i Mój Kazachstan, przedsiębiorcy i politycy,  powitali  prowadzący konferencję: prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll oraz Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” dr Władysław Sokołowski, Zebrani na początku wysłuchali wystąpienia powitalnego Konsula Honorowego republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Grupy Polpharma Jerzego Staraka – gospodarza obiektu, w którym odbyła się konferencja. Jako pierwszy głos zabrał  JE Ambasador Republiki Kazachstanu  Pan Alim Kirabayew, który przedstawił aktualne problemy Kazachstanu związane z 30 –  leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską oraz ostatnich wystąpień Prezydenta Kazachstanu Kasyma – Żomarta Tokajewa. Przedstawił także  drogę realizacji zapowiedzianych reform politycznych. Uczestnicząca w konferencji z-ca dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw  Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Anna Kostrzewa – Misztal w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie 30 –  lecia  współpracy Polski z Kazachstanem. Serdecznie powitane zostało wystąpienia JE Margułana Bajmuchana Ambasadora   Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu przy Unii Europejskiej, w Królestwie Belgii, w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz NATO, byłego Ambasadora Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej (2017-2019). Podczas konferencji wystąpili: Karol Karski – Poseł do Parlamentu Europejskiego,   Snieżanna Imaszewa – Poseł, Sekretarz Komisji ds. Ustawodawstwa i Reformy Sądownictwa i Prawa Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu, Przewodnicząca Grupy Parlamentarnej „Polska – Kazachstan”  (udział w trybie on-line), Piotr Zientarski – Poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej „Polska – Kazachstan”, Erkin Tukumow – Dyrektor Kazachskiego Instytutu Studiów Strategicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu(udział w trybie on-line), Zbigniew Girzyński – Poseł na Sejm, członek Grupy Parlamentarnej „Polska – Kazachstan”, Tomasz Lenz – Poseł na Sejm, członek Grupy Parlamentarnej „Polska – Kazachstan”, Paweł Kowal – Poseł na Sejm RP, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP (udział w trybie on-line), Magdalena Sobańska – Cwalina – Doktor nauk ekonomicznych, Członek Zarządu, Fundacja Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma , Elżbieta Bodio – Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, była Zastępca Dyrektora w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki RP. Podczas konferencji zaprezentowane zostały książki:   Ambasadora Margułana Bajmuchana  i Żandosa Karinbajewa „Historia stosunków kazachsko-polskich na przykładzie wybitnych postaci obu narodów” oraz Władysława Sokołowskiego (red. nauk.) „Kazachstan-2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości” (praca zbiorowa) – książka wydana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód,   prezentowana była także wystawa fotograficzna pokazująca Kazachstan.