Mały Sputnik nad Opolem

W weekendowe poranki (17 i 18 marca) organizatorzy (Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie Opolskie Lamy i Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód) w ramach Sputnika na Opolem, przygotowali coś z myślą o najmłodszych widzach. Podczas „Małego Sputnika” mieli oni okazje obejrzeć jedne z najbardziej znanych rosyjskich bajek oraz włączyć się w przygotowane przez Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO oraz Koło Naukowe Pedagogów UO  dla nich warsztaty.

Sobotni Mały Sputnik z trojgiem przyjaciół z Prostokwaszyna dopełniły warsztaty z „Maszą i niedźwiedziem”. Dzieci zobaczyły trzy filmy animowane w reżyserii Władimira Popowa: Troje w Prostokwaszynie, Wakacje w Prostokwaszynie oraz Zima w Prostokwaszynie. Po seansie mogły stworzyć maski niedźwiedzia.

W niedzielny poranek najmłodsi widzowie spędzili z Misiem Puszatkiem, film animowany w reżyserii Fiodora Chitruka. Na warsztatach dzieci miały szansę stworzyć własne postacie z bajki.

Mały Sputnik pozwolił dzieciom wejść w bajkowy świat, przeobrażając się wraz z prowadzącymi warsztaty w znanych bohaterów z Maszy i Niedźwiedzia, a także w misiowy świat Kubusia Puchatka przez Rosjan znanego właśnie jako Miś Puszatek.