LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniach 17 -18 marca 2018 r. odbyły się centralne zawody LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Organizatorem zawodów  był Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym   z siedzibą w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. Jest  jedną  z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja „Dookoła Świata” przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.   Przewodniczącym Komitetu Głownego jest prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Najważniejszym uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. W tegorocznym zakończeniu Olimpiady uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Nasze Stowarzyszenie ufundowało także jedną
z bardzo wielu nagród jakie otrzymali Laureaci i Finaliści Olimpiady.