Kursy języka białoruskiego w Domu Przyjaźni

02 października 2018 r. w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej 115 zainaugurowano kolejny semestr nauki języka białoruskiego. Głównym organizatorem kursów językowych jest Centrum Kulturalne Republiki Białoruś przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Nasze Stowarzyszenie wspiera wspaniałą inicjatywę Centrum Kulturalnego w zakresie nauki i promowania języka naszych sąsiadów. Realizacja tego projektu sprzyja rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Białorusią. Uczestników spotkania inaugurującego powitali: I sekretarz Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej – P.O. Dyrektora Centrum Kulturalnego Ilona Yurevich oraz Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód Józef Bryll.    Nauka w tym semestrze realizowana będzie w dwóch grupach. Serdecznie zapraszamy chętnych do nauki tego słowiańskiego języka.