Kresowianie piszą wierszem – cykl wydawniczy poezji wspierany i współfinansowany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Ukazał się właśnie I tom z cyklu „Kresowianie piszą wierszem” zawierający wiersze Róży Baranowskiej urodzonej w województwie tarnopolskim. Będzie to już trzeci cykl wydawniczy poezji prowadzony samodzielnie lub współorganizowany i współfinansowany. Pierwszy zawierał poezję opolskich i biełgorodzkich poetów opublikowany w Opolu i Biełgorodzie w języku polskim i rosyjskim, drugi zawierał wiersze prezentowane w czasie Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu, który zamierzamy kontynuować.

Cykl publikacji Kresowianie piszą wierszem…, jest propozycją przedstawienia twórczości literackiej kilku lub kilkunastu osób, które są pochodzenia kresowego, zamieszkują tereny Śląska Opolskiego i niezawodowo, dla własnej przyjemności piszą wiersze i inne utwory.

Utracone Kresy, swoja ziemia ojczysta, ojcowizna, swój zakątek, do którego nie ma powrotu wywołuje u Kresowian różne emocje. Chcąc opisać swój ból i tęsknotę Kresowianie najczęściej sięgają po pióro, a myśli, odczucia, przeżycia oraz emocje przelewają na papier.

Zadaniem niniejszego cyklu jest chęć oddania emocji, ukazania piękna przyrody za pomocą wiersza, pokazania życia codziennego za pomocą humoru, podzielenia się przeżyciami czy różnymi okolicznościami.

Inicjatorem tego cyklu i redaktorem I tomu jest dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, urodzona w 1977 roku w Lublinie, absolwentka kierunku filologa ukraińska na UMCS w Lublinie oraz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Od 2006 roku adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego.

Bardzo dobrą opinię o planowanym cyklu i pierwszym tomie zawarli w opublikowanych w I tomie recenzjach prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja oraz dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Recenzenci tomu
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja Katedra Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN w Krakowie

Projekt okładki: Anna Krzywicka-Ustrzycka
Na okładce publikacji wykorzystano zdjęcie panoramy wsi Petlikowce Stare, miejscowości urodzenia autorki wierszy, powiat Buczacz, woj. tarnopolskie z widokiem na kościół,

źródło:http://wikimapia.org/19202979/pl/Petlikowce-Stare#/photo/2800950 oraz fotografię działki ogrodniczej w Opolu, fotografia z 2005 r.– własność R. Baranowska.

Autorka wierszy – Róża Baranowska, Opole
Redaktor naukowy – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, tel. 608-880- 371, mail anna.krzywicka@wp.pl

Niniejsza publikacja została współfinansowana przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód

ISBN
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

 

Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy i innych utworów odpowiada ich autorka.