Konsulat Honorowy Kazachstanu w Katowicach

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu w Polsce Margułana Bajmukhana oraz Konsula Honorowego Kazachstanu w Katowicach na obszar Województwa Śląskiego i Łódzkiego Artura Nizioła prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i prezes Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Marek Rasiński   14 maja 2019 roku uczestniczyli w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Kazachstanu w Katowicach. W otwarciu udział wzięli: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Posłowie na Sejm RP,  Prezydent Katowic,  przedstawiciele władz województwa śląskiego i  łódzkiego, Konsulowie Honorowi z wielu miast Polski, liczna grupa przedstawicieli środowiska nauki, kultury, biznesu nie tylko z obszaru działania Konsulatu Honorowego.  Akt powołania wręczyli: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych i JE Ambasador. Symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierającego Konsulat Honorowy dokonali Ambasador Kazachstanu, przedstawiciel MSZ, Prezydent Katowic i Konsul Honorowy.  Podczas gali wystąpił również Józef Bryll Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Po wystąpieniu wspólnie z Prezesem Oddziału Śląskiego Markiem Rasińskim  wręczyli Panu Konsulowi Honorowemu  wygrawerowany dyplom z gratulacjami  z okazji otwarcia Konsulatu z życzeniami wielu sukcesów w realizacji zadań umacniających współpracę Kazachstanu z Polską. Wzorowo i pięknie zorganizowaną uroczystość w Filharmonii Śląskiej uświetnił występ orkiestry filharmonii. Rozmowy merytoryczne i towarzyskie kontynuowane były podczas poczęstunku wydanego z okazji otwarcia konsulatu. Nowemu Konsulowi Honorowemu  Panu Arturowi Niziołowi życzymy wielu sukcesów.