I Międzynarodowa konferencja naukowa – Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

W dniach 16-17.05.2019 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim  odbyła się I Międzynarodowa konferencja naukowa – „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. 

W konferencji uczestniczyło 80 naukowców z: Polski, Rosji, Ukrainy, Armenii, Białorusi, Japonii, a w spotkaniu z autorką podręczników do nauki języka rosyjskiego dr Anną Pado udział wzięli uczestnicy konferencji oraz nauczyciele-rusycyści z województwa podkarpackiego.

Obrady konferencyjne skupione były wokół następujących zagadnień:

 • Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
 • Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
 • Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.   

Na zaproszenie organizatorów w realizacji konferencji uczestniczył prezes naszego podkarpackiego oddziału Gabriel Zajdel. Bardzo dobrze przygotowany i zrealizowany program konferencji zachęca do udziału i mamy nadzieję że konferencja ta organizowana cyklicznie będzie coraz bardziej popularna wśród nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego. Gratulujemy komitetowi organizacyjnemu, a w szczególności Pani dr Małgorzacie Dziedzic inicjatywy i realizacji tego projektu.

Komitet naukowy konferencji:

 • Prof. Lilit Giergijewna Brutian (Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia)
 • Prof. dr hab. Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Prus Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Dr hab. prof. UR Ewa Dźwierzyńska (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Dr hab. prof. UR Artur Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)    

Komitet organizacyjny:

 • Dr Dorota Chudyk – przewodnicząca
 • Dr Maria Kossakowska-Maras – sekretarz
 • Dr Małgorzata Dziedzic
 • Dr Henryk Grzyś
 • Dr Anna Rudyk
 • Dr Anna Żarska
 • Mgr Milena Kiper 

Patronat medialny: 

 • Telewizja Polska S.A., Oddział w Rzeszowie 
 • Gazeta Codzienna „Nowiny”  – portal internetowy „Nowiny24”  
 • Via – Katolickie Radio Rzeszów 
 • Radio Rzeszów

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej