Konferencja – Seminarium nauczycieli języka rosyjskiego

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Rosja zorganizowało w Konstancinie pod Warszawą w dniach 13-14 czerwca 2015 r., naukowo – metodyczną konferencję pod tytułem „Współczesny nauczyciel języka rosyjskiego w klasie świata Rosji”. Głównym celem seminarium było przedstawienie najnowszych metod i technik stosowanych w nauczaniu języka rosyjskiego. Konferencję prowadziła i wygłosiła referat nt. „Roli logopedii w nauczaniu języka rosyjskiego” prof. Ludmiła Szypielewicz z UW. Prof. Tatiana Mołczanowa z MGU w Moskwie miała wykład poświęcony roli muzeów i wycieczek w nauczaniu języka rosyjskiego. Dorota Jasiak – doktorantka z UW i nauczycielka jęz. rosyjskiego (w Chynowie k. Grójca) przygotowała referat poświęcony wykorzystywaniu technik teatralnych w pracach nad tekstami z literatury rosyjskiej. Oprócz wykładów odbyły się też liczne dyskusje seminaryjne i warsztaty w grupach tematycznych. W konferencji uczestniczyło ponad 50-ciu nauczycieli i wykładowców jęz. rosyjskiego z całej Polski. Z uczestnikami sympozjum spotkał się dr Sergiej Antufiew – Dyrektor RONiK w Warszawie, który przedstawił ciekawą informację o pracy RONiK w zakresie nauczania i popularyzacji języka rosyjskiego. Obecny na seminarium dr Jerzy Smoliński ze SWP-W i SWP-R poinformował uczestników konferencji o działaniach obu Stowarzyszeń na rzecz przywracania normalności w dwustronnych relacjach Polski z Federacją Rosyjską akcentując organizację licznych imprez m.in.: Puszkiniana, Olimpiada Jęz. Rosyjskiego, Światowy Dzień Jęz. Rosyjskiego, festiwale i konkursy, konferencje i wydawnictwa itp., związane z upowszechnianiem języka rosyjskiego.
Dwudniowe spotkanie w Konstancinie było już trzecią przeprowadzoną w bieżącym roku konferencją mającą na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, zwłaszcza w dziedzinie metodyki. Spełniło ono dobrze swoja rolę. W ocenie uczestników taka forma pracy z nauczycielami ma bardzo duże znaczenie i praktyczny wymiar. Warto nadmienić, iż wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali bezpłatnie bogaty zestaw literatury i najnowszych podręczników do nauczania języka rosyjskiego. Kolejne dwie konferencje odbędą się jeszcze w bieżącym roku w Siedlcach i Gdańsku. Uczestnicy seminarium z zadowoleniem przyjęli decyzję o uruchomieniu w „Domu Przyjaźni” Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Jęz. Rosyjskiego.