Konferencja naukowa Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej

Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Opolskiego,
Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego,
Opolski Odział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,
Stowarzyszenie Opolskie Lamy

mają zaszczyt zaprosić na
Interdyscyplinarną Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

„Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej”

która odbędzie się 25 marca 2020 r. w Muzeum UO w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja jest organizowana w związku z piątą repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską pod nazwą „Sputnik nad Opolem” w dniach 24-28 marca 2020 roku.

Podczas obrad pragniemy bliżej przyjrzeć się nie tylko dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, jak miało to miejsce w pierwszych trzech edycjach konferencji. Od ubiegłego roku postanowiliśmy rozszerzyć spectrum tematyki referatów do szeroko pojętej sztuki, żeby określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę i współczesną Rosję. Zachęcamy więc do podzielenia się swoimi badaniami w zakresie filmu, muzyki, teatru, literatury oraz sztuk plastycznych. Liczymy, że nasze dyskusje okażą się pomocne dla widzów „Sputnika nad Opolem” oraz pomogą w zrozumieniu i interpretacji wyświetlanych podczas festiwalu filmów. Projekt jest interdyscyplinarny, wyrażamy więc nadzieję, że stanie się on okazją do spotkania znawców i pasjonatów różnych dziedzin, a także umożliwi konfrontację opinii i twórczą wymianę myśli.

Konferencja Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej ma na celu popularyzację wiedzy o sztuce rosyjskiej, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji, łączącej specyfikę i bogactwo kultury rosyjskiej oraz wyzwania, przed którymi stoi ona w XXI wieku. Spodziewamy się, że nasze spotkanie uczyni słynną duszę rosyjską mniej tajemniczą i bardziej zrozumiałą.

Proponowane zagadnienia:
• Obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury),
• Zagadkowa dusza rosyjska – kwestie mentalności w dziełach kultury,
• Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki w Rosji,
• Prądy we współczesnej sztuce rosyjskiej,
• Dialog z tradycją oraz nowe zjawiska w kulturze,
• Percepcja sztuki rosyjskiej w świecie,
• Sztuka rosyjska a inne dziedziny nauki.

Na abstrakty referatów od 150 do 300 słów oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 1 marca 2020 roku. Prosimy o nadsyłanie plików na adres e–mail: knkr.uo@gmail.com z dopiskiem: KONFERENCJ. Plik prosimy zatytułować nazwiskiem autora oraz tytułem referatu np. Dabrowska_Rola muzyki w filmie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych abstraktów. Informację o włączeniu wystąpienia do programu konferencji lub jego odrzuceniu uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut.
Zachęcamy do wzbogacenia prelekcji prezentacjami multimedialnymi.

Informujemy, że w tym roku za udział w konferencji pobierana jest obowiązkowa opłata konferencyjna w wysokości 70 zł w celu pokrycia kosztów organizacyjnych. W tym celu, po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia Państwa referatów uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat na poniższe konto:

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Oddział Wojewódzki w Opolu
ul. Ozimska 8
45-057 Opole

nr rachunku 84 1020 3668 0000 5902 0010 0255
PKO BP SA Oddział 1 w Opolu

W tytule przelewu prosimy wpisywać „Opłata konferencyjna”.

Osoby, potrzebujące faktury VAT prosimy o taką informację w formularzu zgłoszeniowym wraz z niezbędnymi danymi.

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://drive.google.com/file/d/18alqR36n95h2er6_STaQcyH3weaoWKra/view?usp=sharing

Czekamy na zgłoszenia!