Konferencja Naukowa – Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka  Konferencja Naukowa Film zwierciadłem duszy rosyjskiej

Już  po raz trzeci – 14 marca na Uniwersytecie Opolskim w ramach Sputnika nad Opolem odbyła się konferencja Film zwierciadłem duszy rosyjskiej na której młodzi naukowcy z całej Polski przybliżyli szereg tematów związanych z rosyjską sztuką filmową.

Organizatorami konferencji byli:

  • Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
  • Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego
  • Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
  • Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Otwarcia konferencji i słowo wstępne w sali Muzeum Uniwersytetu Opolskiego wygłosiła Kamila Kłapińska, reprezentantka Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Uczestników i gości w murach Collegium Maius przywitała wicedyrektor ds. dydaktycznych dr Bożena Dereń, następnie głos zabrał Eugeniusz Brudkiewicz, Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który życząc owocnych obrad zapewnił referentów o publikacji ich wystąpień w biuletynie Ze Wschodu i o Wschodzie, a także wspólnie z Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej trwają prace nad przygotowaniem wydawnictwa pokonferencyjnego. W otwarciu konferencji udział wzięła także udział Elżbieta Roehr, wiceprezes oraz Daria Ogon, członek Prezydium Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Obrady toczyły się w trzech panelach, których moderatorami były mgr Barbara Chlebda, działaczka Stowarzyszenia oraz dr Irena Danecka, wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia.