Konferencja na Marszałkowskiej

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oraz Fundacja Innowacja,  zorganizowały w dniu 19 lutego 2021 roku konferencję poświęconą „Wizji współzawodnictwa ChRL i USA, w obecnym i nadchodzącym okresie”. Konferencja, odbyła się  w siedzibie Stowarzyszenia przy Marszałkowskiej w systemie online. Uczestników powitali: prof. Wojciech Pomykało, który dokonał także wprowadzenia do tego bardzo ciekawego tematu przedstawiając główne problemy do podjęcia na konferencji oraz prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Organizatorzy serdecznie powitali Pana Yao Dongye Vice- Ambasadora ChRL uczestniczącego w obradach, który przedstawił aktualne problemy  współpracy Chin z USA. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Longin Pastusiak, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Maria Szyszkowska, prof. dr hab. Zdzisław Sirojć, redaktor Andrzej Ziemski, redaktor naczelny „Trybuny” Piotr Gadzinowski, prof. dr hab. Valery Bebyk z Ukrainy. Doceniając dorobek  i wkład w rozwój Polsko – Ukraińskich związków oświatowo – naukowych  Uniwersytet „Ukraina” nadał prof. dr hab. Wojciechowi  Pomykało tytuł doktora honoris causa . Nasze Stowarzyszenie w uznaniu zasług we współpracy na rzecz budowania dobrych relacji z państwami za wschodnią granicą wyróżniło Pana prof.  dyplomem i medalem Mickiewicz -Puszkin.  Przewiduje się, iż wszystkie wystąpienia na konferencji oraz teksty dopisane  zostaną zawarte w   książce pokonferencyjnej, Konferencję zakończyły wystąpienia organizatorów i Pana Vice – Ambasadora CHRL.  W okresie przygotowania  konferencji   wydana została kolejna pozycja prof. dr hab. Wojciecha Pomykało pt. „WYŚCIG GIGANTÓW. Stan i wizja współzawodnictwa CHRL i USA”, którą serdecznie  polecamy.