Nowy Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi

11 lutego w „Domu Przyjaźni” na Marszałkowskiej członkowie kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód spotkali się z nowym Dyrektorem Centrum Kulturalnego Republiki Białoruś. W spotkaniu uczestniczyli: Radca – dotychczasowy Dyrektor Centrum Ilona Yurevich, Radca – Dyrektor Centrum Kulturalnego Sergey Balashchenko, Pierwszy Radca Ambasady Oleg Gołubiew, Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek oraz Prezes Oddziału Mazowieckiego SWP-W Ryszard Tomalak. Informację o działalności SWP-W przekazał prezes Stowarzyszenia. W 2021 roku odbędzie się XXI Kongres SWP-W, jego przygotowanie i przeprowadzenie będzie decydowało o działaniach podejmowanych do realizacji. Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej aktywnej współpracy Stowarzyszenia z Centrum Kulturalnym w rozwijaniu dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Dotychczasowa współpraca zaowocowała realizacją wielu wspólnych projektów. Zaplanowano kolejne spotkania w celu przygotowania propozycji do realizacji w 2021 roku.