Konferencja na Marszałkowskiej

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko Kazachstańska  Izba Handlowo – Przemysłowa  oraz Ambasada Republiki Kazachstanu zorganizowały w dniu 25 marca  2021 roku konferencję naukową: Kazachstan 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. Roku niepodległości. Konferencja, odbyła się  w siedzibie Stowarzyszenia przy Marszałkowskiej 115  w systemie online. Uczestników powitali organizatorzy: prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll. Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” dr Władysław Sokołowski, oraz prezes Polsko Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Piotr Guzowski. Organizatorzy serdecznie powitali Pana Kazimierza Kleinę – Senatora Rzeczypospolitej, Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów  i  JE Ambasadora Republiki Kazachstanu  Pana Alima Kirabayewa. Pan Senator w swoim wystąpieniu przedstawił  referat nt. „Kazachstan w obecnych procesach regionalnych i globalnych. Międzynarodowa aktywność, zajmowane stanowiska i oceny”. JE Ambasador przedstawił aktualne problemy Kazachstanu z perspektywy 30-lecia niepodległości. Konferencję prowadził dr Władysław Sokołowski, główny inicjator jej merytorycznego przygotowania . Referaty wygłosili: prof. dr hab. Mukhit Ardager Sydyknazarow – dyrektor   Instytutu Badań Współczesnych Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im. L. Gumilowa, prof. dr hab. Artur Kijas  – Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Oleg Czerwiński –  Wydawca Magazynu Analitycznego Petroleum, prof. dr hab. Andrzej Bisztyga –  Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego,  dr Jerzy Szukalski – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,  Piotr Guzowski –  Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, Tatyana Koryakina –  Kancelaria Prawna, dr Natalia Rykowska, prof. dr hab. Irina Pavlenko – Uniwersytet Warszawskii, Sałtanat Kuzembayeva – doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbieta Bodio – wiceprezes Polsko -Ukraińskiej Izby  Gospodarczej przedstawiając  efekty współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem. Przewiduje się, iż wszystkie wystąpienia na konferencji oraz teksty dopisane  zostaną zawarte w   książce pokonferencyjnej, Konferencję zakończyły wystąpienia organizatorów i Pana   Ambasadora.