II Zebranie konsultacyjne

23 marca br.  odbyło się II zebranie konsultacyjne związane z przygotowywaniem przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Stowarzyszeniu. Zebranie odbyło się w systemie online i bezpośredniego udziału części uczestników. W spotkaniu udział wzięli bezpośrednio członkowie władz Stowarzyszenia i prezesi Oddziałów: Józef Bryll, Zdzisław Jacaszek, ks. prof. Edward Walewander i Wiesław Łubiński oraz online członkowie władz i prezesi Oddziałów; Maria Kaczmarczyk, Zbigniew Antoszewski Stanisław Domasz -Domaszewicz, Bartłomiej Garczyk, Witalis Kuryłowicz i Andrzej Mordel. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prezes Stowarzyszenia a propozycje i sugestie dotyczące kampanii w Oddziałach i odbycia XXI Kongresu, zmian w Statucie SWP-W zgłosili wszyscy uczestnicy II zebrania Konsultacyjnego.

W wypowiedziach zaproponowano możliwości przeprowadzenia kampanii w czasie trwania pandemii w Oddziałach
i odbycia Kongresu. Zgłoszono także uwagi dotyczące Statutu. Propozycje i ustalenia z obu konsultacji przekazane zostaną do wszystkich Oddziałów.