Koncert Galowy XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska – 2016”

W dniu 11 marca b.r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska – 2016”, który jest jednym z najbardziej znaczących i ważnych wydarzeń kulturalnych dla białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Organizatorem Festiwalu było Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Kultury Białorusi, Ambasady Białorusi w Polsce, Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego oraz Prezydenta miasta Białystok Pana Tadeusza Truskolaskiego.
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód w ramach współpracy z Białoruskim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym wsparło festiwal finansowo.

Podczas otwarcia koncertu do uczestników i widzów przemówil Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksandr Averyanov. Ambasador podkreślił szczególne znaczenie takich wydarzeń kulturalnych nie tylko dla białoruskiej mniejszości narodowej, ale i dla Białorusi w kontekście prezentacji białoruskiego dorobku kulturowego.

Na koncercie obecni byli: Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku Pani Alla Fedorova, przedstawiciele urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskiego, administracji miasta Białystok, władze samorządowe, duchowieństwo prawosławne.
Wśród zaproszonych gości był także Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll oraz członek Zarządu Krajowego Witalis Kuryłowicz

W festiwalu wzięli udział 25 zwycięzców eliminacji regionalnych z Podlasia –solowi wykonawcy, zespoły, chóry białoruskiej mniejszości narodowej. Ozdobą wieczoru był występ Białoruskiego Państwowego Zasłużonego Zespołu Choreograficznego „Charoszki” oraz Grupy Artystycznej „Biełarusy”.