Oddział Podlaski przed Walnym Zebraniem

W dniu 11 marca Prezes Stowarzyszenia Jozef Bryll spotkał się w siedzibie Oddziału w Białymstoku z Prezesem Oddziału Wiesławem Sokołowskim i członkiem Zarządu Krajowego Witalisem Kuryłowiczem. Przedmiotem rozmowy podczas spotkania było omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej na Podlasiu oraz przygotowania do przeprowadzenia Walnego zebrania Oddziału. Określone zostały zadania i terminy przebiegu kampanii.