Kolejne wydawnictwo SWP-W

W ostatnich dniach marca  br. ukazała się kolejna publikacja dofinansowana   przez    Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód . Książka ukazuje się w 30 rocznicę podpisania pierwszej umowy miedzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami turystycznymi: „Kalinką”, „Turystą”, „Gromadą” i „Intouristem”. W publikacji znajdują się prace uczonych z różnych dziedzin i ośrodków naukowych. Książka jest efektem współpracy prof. Jurija Kariagina – Prezesa Ukraińsko- Polskiego Instytutu Współpracy z wieloma uczonymi, placówkami naukowymi i organizacjami społecznymi. Od wielu lat prof. Kariagin współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód realizując projekty na rzecz dobrosąsiedzkiej współpracy Ukrainy i Polski. Książka jest także  pokłosiem  konferencji przeprowadzonej w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, której współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie.