Kampania sprawozdawczo-wyborcza w Stowarzyszeniu

Z udziałem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i wiceprezesa Zdzisława Jacaszka w dniu 29 lutego Oddział SWP-W w Lublinie jako pierwszy odbył walne zebranie członków w tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej.
Oprócz członków Stowarzyszenia w walnym zebraniu uczestniczyło wielu znakomitych gości wśród których byli; Wicekonsul Ukrainy w Lublinie Witalij Biłyj, mgr Tomasz Pitucha –przedstawiciel wojewody lubelskiego, mgr Zdzisław Niedbała – przedstawiciel prezydenta Lublina, poseł Jacek Czerniak, Stanisław Kieroński – z SLD, Janusz Szpak – starosta krasnostawski, dr Jan Sęk – dyrektor Filharmonii Lubelskiej, dr Dariusz Śladecki- dyrektor Domu Polonii w Lublinie, dr Stanisław Błaziak – prezes Oddziału w Lublinie Towarzystwa Polsko –Austriackiego, profesorowie rusycyści: Jan Ostrowski, Feliks Czyżewski ( UMCS), dr Monika Sidor (rusycystka KUL), dr Marek Jurczyszyn (KUL) oraz Tadeusz Kochanowski i Andrzej Szot ze stowarzyszenia Polska – Białoruś z Białej Podlaskiej.
Sprawozdanie z działalności Oddziału w kadencji złożył prezes ks. prof. dr hab. Edward Walewander. Działalność Oddziału została wysoko oceniona przez Komisję Rewizyjną oraz podczas dyskusji. Potwierdził to także w swoim wystąpieniu prezes Józef Bryll przedstawiając także główne problemy działalności SWP-W w mijającej kadencji i zamierzenia na kolejną 2016 – 2021. Aktywna działalność i wysoki prestiż Oddziału w środowisku to wielka zasługa lidera ks. prof. Edwarda Walewandra. Na podkreślenie w działalności Oddziału zasługuje współpraca z wieloma organizacjami i podmiotami zainteresowanych kontaktami z krajami za wschodnią granicą. Duże osiągnięcia posiada Oddział w organizacji sympozjów naukowych, seminariów i konferencji , wynikiem których są także wydawnictwa książkowe. W czasie dyskusji zgłoszono ciekawe propozycje do działania na nową kadencję.
Wybrano nowe władze i delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia. Prezesem Oddziału wybrany został jednomyślnie ks. prof. dr hab. Edward Walewander, który razem z Januszem Szpakiem reprezentować będą Oddział Lubelski na XX Kongresie SWP-W. Walne zebranie przygotowane i przeprowadzone zostało na wzorowym poziomie. Gratulujemy Ks. Profesorowi i jego ekipie.