Jubileusz 300-lecia Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku

W dniu 11 lipca 2017 r. na „Dworze Artusa” w Gdańsku odbyła się piękna uroczystość jubileuszu 300-lecia Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w tym mieście. W uroczystościach uczestniczył Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergiej Andrejew, Dyrektor RONiK Igor Żukowski, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, wielu powiatów i miast z terenu okręgu konsularnego, obwodu kaliningradzkiego, przedstawiciele świata nauki i kultury oraz delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja w składzie: Józef  Bryll, Anna Firlej i Jerzy Smoliński. Członkowie delegacji wręczyli Konsulatowi Generalnemu Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego SWP-W i od Zarządu Głównego SWP-R Pamiątkową Kryształową Statuetkę. Konsulowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Alexandrowi Karachevtsevovi wręczony został „Medal Mickiewicz- Puszkin”. W czasie uroczystości jubileuszowych otwarta została bardzo ciekawa wystawa pod tytułem „Dzieło Piotra Wielkiego. Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku – 300 lat”. Informacje o wystawie przedstawił profesor Bałtyckiego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kanta w Kaliningradzie Genadyj Kretinin, który jest również pracownikiem naukowym Muzeum Historycznego w tym mieście. W najbliższym czasie wystawa będzie prezentowana w „Domu Przyjaźni” w Warszawie. Obchody jubileuszowe Konsulatu Generalnego FR w Gdańsku miały bardzo uroczysty i podniosły charakter. Były one starannie przygotowane i przebiegły w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Udział naszej delegacji w tych obchodach potwierdził stałą troskę naszych Stowarzyszeń o przywracanie normalnych relacji polsko-rosyjskich.