JĘZYK POLSKI DLA UKRAIŃCÓW W OPOLU 

Opolski Odział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we wspólnej inicjatywie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu od 14 marca organizuje adaptacyjne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Wśród prowadzących zajęcia są doświadczone w nauczaniu języka polskiego jako obcego członkinie Zarządu Opolskiego Oddziału SWP-W: wiceprezes dr Irena Danecka, mgr Barbara Chlebda ora mgr Paulina Panic. Zainteresowanie uczestnictwem w kursach przerosło oczekiwania organizatorów i ciągle jest potrzeba otwierania kolejnych grup. Prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Cieszymy się, że możemy liczyć na naszych członków oraz pozostałych wolontariuszy, którzy dwa razy w tygodniu prowadzą zajęcia dla często grup liczących nawet 40 osób. 

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/489375456010372/?ref=newsfeed 

Ponadto, w najbliższym czasie planujemy kolejne wydarzenia wspierające Ukraińców na terenie Opola i województwa opolskiego.