INTERESUJĄCA WIDEOKONFERENCJA POŚWIĘCONA PALEONTOLOGII Z UDZIAŁEM 11 MUZEÓW ROSYJSKICH I MUZEUM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

W dniu 17 czerwca br. odbyła się wideokonferencja 11-stu muzeów rosyjskich, którą prowadzą paleontologiczne wykopaliska w Rosji a także posiadają i eksponują kolekcje paleontologiczne oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego bezpośrednio związanego z wykopaliskami na unikalnym stanowisku triasowym w Krasiejowie, mające w swoich zbiorach wyjątkowe eksponaty paleontologiczne.

Głównemu tematem wideokonferencji była prezentacja kolekcji paleontologicznych i ich wartości i znaczenia dla nauki i edukacji, konserwacja pokazów, organizacja muzealnych ekspozycji i projekty wystaw międzynarodowych oraz współpracy z organizacjami społecznymi. Ta wideokonferencja była dla naszej reprezentantki dr hab. prof. UO Eleny Yazykovej kierownika Europejskiego Centrum Paleontologii (ECP) ucztą naukową i przeżyciem osobistym bo z jednej strony prezentuje muzeum Uniwersytetu Opolskiego i wykopaliska w Krasiejowie, ale jednocześnie posiada bogatą wiedzę o muzeach rosyjskich wynikającą ze wcześniejszej pracy w Instytucie Geologicznym Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu i studium doktoranckiego na Uniwersytecie Moskiewskim i jednocześnie badań nad mastrychtskimi amonitami Sachalinu i Szikotanu, wykorzystując te badania do uzyskania doktoratu „ Evolution of Late Cretaceous ammonites and bio-events in the Russian Pacific”.

Od 2005 roku jest związana z Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, uhonorowaną Medalem Mickiewicz-Puszkin za dorobek naukowy i działalność społeczną.

W czasie wideokonferencji piękne i bogato zaprezentowała prowadzone badania paleontologiczne na przykładzie Kapsuły Czasu – prezentującej podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata, Tunelu Czasu Juraparku – największego takiego typu obiektu w Europie obejmującego 70 gatunków i około 200 modeli gadów i płazów w naturalnej wielkości. Ekspozycja „Świat Opolskiego Dinozaura” ma charakter „in situ” i jest to jedyne na świecie muzeum, który stoi czynnym stanowiskiem paleontologicznym.

Gratulujemy i cieszymy się bardzo, że w grudniu 2019 roku, Pani prof. Yazykova, będąc obywatelką Federacji Rosyjskiej, otrzymała również obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

Całą konferencje można obejrzeć tutaj: