INTEGRACJA GOSPODARCZA NA WSCHODZIE. UNIA CELNA I WSPÓLNA PRZESTRZEŃ GOSPODARCZA BIAŁORUSI, KAZACHSTANU I ROSJI.

Konferencja, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Krajów WNP przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, ma na celu przybliżenie szerszej publiczności dwóch dynamicznie rozwijających się organizacji międzynarodowych, Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej Białorusi, Kazachstanu i Rosji, powstałych za naszą wschodnią granicą w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Mimo rosnącego znaczenia tych procesów integracyjnych, w polskich mediach i nauce nie poświęca się im większej uwagi. Planowane wystąpienia będą dotyczyć aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych rozwoju UC i WPG.

Konferencja zostanie podzielona na dwa panele. Pierwszy dzień (10 XII), o charakterze polityczno-gospodarczym, rozpoczną dwa referaty wstępne. Następnie odbędzie się dyskusja moderowana z udziałem przedstawicieli dyplomatycznych państw członkowskich UC i WPG. Po niej planowane są dwa referaty eksperckie, a pierwszy dzień zakończy dyskusja z udziałem dziennikarzy, publicystów i polityków.
Drugi dzień to panel studencko-doktorancki, podczas którego krótkie referaty na tematy przeważnie prawnicze wygłoszą członkowie Koła Naukowego Prawa Krajów WNP, organizatora konferencji, oraz osoby wybrane w otwartym naborze. Referaty będą przedzielone zbiorczymi dyskusjami, a dzień rozpocznie się od wykładu wprowadzającego, wygłoszonego przez pracownika naukowego WPiA UW.
Pierwszy dzień konferencji najprawdopodobniej odbędzie się w godzinach 17:00-21:00. Budynek i sala oraz szczegółowy harmonogram zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Panel studencko-doktorancki odbędzie się w sali 403 Collegium Iuridicum I (Kampus Główny UW) w godzinach 16:20-20:00, 11 grudnia 2013 r.