III Spotkanie Miast Partnerskich i Partnerów Polski i Białorusi w Grodnie

W dniach 17- 18 grudnia 2015 r. na zaproszenie Białoruskiej Społecznej Organizacji „Miast Partnerskich”, Białoruskiego Stowarzyszenia Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą oraz władz miasta Grodna delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na czele z Prezesem SWP-W Józefem Bryllem uczestniczyła w III spotkaniu miast partnerskich i partnerów Polski i Białorusi. Tematem spotkania było „Partnerstwo miast jako instrument konstruktywnego dialogu i wzajemnie korzystnej współpracy na rzecz obywateli, regionów i państw”. Bogate merytorycznie i profesjonalnie zorganizowane spotkanie potwierdziło wielkie znaczenie tego forum w rozwijaniu międzynarodowej współpracy z udziałem miast partnerskich, organizacji społecznych i pozarządowych. Udział delegacji w składzie której byli: Prezes Oddziału Lubuskiego Stanisław Domasz-Domaszewicz oraz członek Stowarzyszenia z Oddziału Podlaskiego Jan Wołosik przyczyni się zapewne do aktywniejszej współpracy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Białoruską Społeczną Organizację „Miast Partnerskich” oraz Białoruskim Stowarzyszeniem Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą”. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami władz Grodna w zakresie rozwoju tego pięknego miasta. Spotkania i obrady w 3 sekcjach potwierdziły wielki postęp Grodna w rozwoju Białorusi. Możliwość wymiany podglądów i doświadczeń to dobra droga do dalszej aktywizacji współpracy miast partnerskich, organizacji społecznych i pozarządowych. Serdecznie gratulujemy organizatorom przygotowania i przebiegu spotkania, które dobrze wpisuje się w rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską i Białorusią.