III MIĘDZYNARODOWY POLSKO-BIAŁORUSKI KONGRES PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

W dniach 18 – 19 maja br. w Katowicach odbył się III Międzynarodowy Kongres Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, zorganizowany przez Śląski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach oraz Telecare S.A. Część pierwsza odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim, część druga w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Honorowy Patronat nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Ambasada Republiki Białoruś w RP, Śląska Izba Lekarska, Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Prezydent Miasta Zawiercie. W kongresie uczestniczył Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Leszek Solarek  i Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Marek Rasiński – organizator
i  pomysłodawca  wydarzenia.  Celem Kongresu  było  stworzenie płaszczyzny stałych, corocznych spotkań  lekarzy z Białorusi i Polski w Katowicach oraz wymiana doświadczeń.

W Kongresie udział wzięli lekarze z Polski oraz Białorusi:

 1. Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki – Wiceprzewodniczący Sekcji Oparzeń Towarzystwa Chirurgów Polskich
 2. Prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik – Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 3. dr nauk med. Bajda Barbara – Specjalista chorób tarczycy
 4. Krystyna Kwaśna – Prodziekan Wydziału Fizjoterapii oraz Śląskiego Centrum Kształcenia Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej w jednostce Wydział Fizjoterapii – AWF Katowice
 5. Prof. dr hab. n. med. Paweł Eugeniusz Buszman – Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca
 6. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii, Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 7. Prof. dr hab. n. med. Lekston Andrzej – Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, Śląskie Centrum Chorób Serca
 8. Prof. dr n. med. Marek Chorąży – Specjalista chorób wewnętrznych, Oddział Onkologiczny
  z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Katowickie Centrum Onkologii
 9. Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas – Politechnika Częstochowska – Medycyna Rodzinna
 10. dr Irina Valczuk – Nauczyciel Akademicki w Instytucji Edukacyjnej„Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny”
 11. Witalij Szyszko – Prorektor ds. Leczniczych Instytucji Edukacyjnej, Grodzieński Medyczny Uniwersytet Państwowy”
 12. Alina Zujewa – Pracownik Naukowy w Instytucji Państwowej „Krajowe Naukowo-Praktyczne Centrum Ekspertyzy Medycznej i Rehabilitacji”
 13. Anastasja Kosowa – Kierownik Wydziału Zdrowia Społeczeństwa i

Społeczno – Higienicznego Monitoringu w Krajowym Centrum Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Społeczeństwa

 1. Jurij Slobodin – Zastępca Głównego Lekarza na Wydziale Chirurgii

Instytucji Państwowej „Krajowe Kliniczne Centrum Medyczne”

 1. dr Eduard Walczuk – Sekretarz Naukowy w Instytucji Państwowej

„Krajowe Naukowo-Praktyczne Centrum Ekspertyzy Medycznej i

Rehabilitacji”

 1. dr Elena Bogomazowa – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych w Instytucji Państwowej „Krajowe Naukowo-Praktyczne Centrum Ekspertyzy Medycznej i Rehabilitacji”
 2. Wiktor Kloczko – Dyrektor szpitala regionalnego №1 m. Mohylew
 3. Kosova Anastasia – Prezes Centrum Zdrowia Społeczeństwa i Społeczno-Higienicznego Monitorowania;
 4. Malashko Irina Leonidovna – Kierownik Działu Organizacyjno-Metodycznego Instytucji Państwowej „Republikańskie Kliniczne Centrum Medyczne”;

Goście z Białorusi odwiedzili również Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Szpital Geomedical, Lecznicę Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie oraz Uzdrowisko
w Rabce – Zdrój.   Serdecznie gratulujemy organizatorom przygotowania i przeprowadzenia kongresu.