Grafiki Marca Chagalla w zamku Książ

Po „złotym pociągu” na zamek Książ w Wałbrzychu po ponad rocznym staraniu dotarły perły światowej sztuki prace jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku Marca Chagalla. Jest to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych 2025 r.
Wystawa jest zorganizowana w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016 .
Uroczysty wernisaż wystawy odbył się w sali Balowej zamku Książ, na który przybyło ponad 350 wielbicieli twórczości Marca Chagala. Gospodarzem wieczoru był dr Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha. Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili JE Aleksander Avierianiov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Eduard Shvaiko – radca , dyrektor Białoruskiego Centrum Kulturalnego w Warszawie, Irina Woronowa – dyrektor muzeum Marca Chagala w Witebsku, Józef Bryll – prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ks. Infułat Józef Strugarek – reprezentujący JE ks. Biskupa Ignacego Deca – Ordynariusza Diecezji Świdnickiej oraz gospodarze miasta Wałbrzycha w osobach dr Romana Szełemeja – prezydenta Miasta Wałbrzycha, Zygmunta Nowaczyka – Zastępcy Prezydenta Miasta, Marii Anny Romańskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wałbrzychu oraz Sławomira Hunka- przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z o. o. Zamek Książ , a także burmistrzowie, wójtowie z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. W wernisażu uczestniczyli działacze i sympatycy SWP- W z Wałbrzycha, Legnicy i Wrocławia.
Wernisaż poprzedził koncert chóru „ Oktoich „- który jest laureatem wielu krajowych i mędzynarodowych nagród i wyróżnień. Chór działa przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i przy Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław pod dyrekcją ks. Grzegorz Cebulskiego
Przez trzy miesiące w Wałbrzychu w zamku Książ na wystawie grafiki Marca Chagalla w zamku Książ będzie można obejrzeć i podziwiać dzieła tego wybitnego artysty pochodzące ze zbiorów muzeum w Witebsku.
Na wystawie „Raj i apokalipsa” zgromadzono 65 prac artysty wykonanych w technice litografii i akwaforty związanych z tematyką biblijną. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Marca Chagalla w Witebsku. Są to dwa cykle kolorowych litografii stworzonych w latach 1956 oraz 1960 dla francuskiego magazynu „Verve” oraz seria kolorowych litografii „Dwanaście pokoleń Izraela” z 1964 roku, które znajdują się na witrażach synagogi Hadassah Medical Center w Jerozolimie.
Muzeum Marca Chagalla w Witebsku zostało założone w 1991 roku. Od 25 lat pełni funkcję centrum nauczania i promowania twórczości artysty, a także jedynym na Białorusi właścicielem kolekcji grafik i literatury poświęconej działalności artystycznej Chagalla. Kolekcja obejmuje ponad trzysta oryginalnych prac graficznych: serię ilustracji do Biblii, powieści N.V. Gogola „Martwe dusze”, bajek La Fontaine’a, książki Marcela Arlanda „Macierzyństwo” oraz wielu innych.
Wystawa dotarła do Wałbrzycha dzięki staraniom Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przy wsparciu przez Ambasadę Republiki Białorusi w RP oraz Białoruskie Centrum Kultury w Warszawie .
Organizatorem wystawy są Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ,Zamek Książ w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział w Wałbrzychu przy współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi w Rzeczpospolitej Polskiej. Kuratorem wystawy jest Alicja Młodecka, autorem scenariusza Beata Lejman, a koordynatorem Leszek Solarek. Wystawa w zamku Książ została objęta patronatem honorowym Borysa Swiatłowa, ministra kultury Republiki Białorusi i Małgorzaty Omilanowskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, JE Ignacego Deca Biskupa Diecezji Świdnickiej, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Józefa Brylla – prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
Szczególne podziękowania składamy Panu Leszkowi Solarkowi – Prezesowi Oddziału SWP-W w Wałbrzychu, który był inicjatorem i głównym organizatorem tego wspaniałego przedsięwzięcia.