Dzień z kulturą i książką Uzbekistanu

W dniu 29.10.2015 Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Uzbekistanu oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy zorganizowała „Dzień z Kulturą i Książką Uzbekistanu”. Spotkanie miało na celu przybliżyć czytelnikom historię, kulturę, sztukę oraz zwyczaje tego wspaniałego kraju.
Wydarzenie te składało się z części porannej skierowanej dla najmłodszych oraz części wieczornej. Podczas porannej sesji dzieci z Przedszkola nr.370 oraz 380 mogły posłuchać bajek uzbekistańskich, dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Uzbekistanie oraz uczestniczyć w zajęciach plastycznych.
Otwierając część wieczorną Dyrektor Biblioteki Pani Mirosława Majewska oraz Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Pan Ryszard Tomalak powitali Pana Ambasadora Uzbekistanu Jego Ekscelencję Ikroma Nazorowa wraz z małżonką oraz zaproszonych gości. Część wieczorna składała się ze spotkania z Ambasadorem Uzbekistanu w Polsce, podczas którego opowiedział o swoim kraju, oraz przekazał książki na rzecz Biblioteki.
W dalszej części programu zgromadzeni goście obejrzeli film o Uzbekistanie oraz mogli podziwiać przepiękne stroje narodowe wraz z towarzyszącą wystawą prezentującą krajobrazy tego wspaniałego kraju.
Wieczór został uwieńczony małym poczęstunkiem składającym się z tradycyjnych przysmaków uzbeckich, przygotowanych specjalnie przez małżonkę Ambasadora.
„Dzień z Kulturą i Książką Uzbekistanu” swoją obecnością zaszczycił Pan Andrzej Opala – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.