Dialog Międzykulturowy Szansą na Ocieplenie Polsko – Rosyjskich Stosunków w XXI Wieku

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym wydawnictwem pod tytułem „Dialog Międzykulturowy Szansą na Ocieplenie Polsko – Rosyjskich Stosunków w XXI Wieku” autorstwa pani Urszuli Kołodziejczak.

Urszula Kołodziejczak – urodzona 17 września 1991 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych uczelni wyższej Collegium Civitas w Warszawie. Piosenkarka i autorka tekstów, twórczyni projektu muzycznego „Muzyka rosyjska w moim sercu”, miłośniczka kultury rosyjskiej. „Praca magisterska Pani Urszuli Kołodziejczak, której byłem recenzentem, jest pracą unikalną, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, dotyka ona jednego z najbardziej wrażliwych zagadnień w polskiej polityce zagranicznej, mianowicie: jak pogodzić dramatyczną roznieżność interesów Polski i Rosji z geopolityczną koniecznością jakiejś formy współpracy. Autorka wskazuje na sferę kultury jako na potencjalną i rzeczywistą płaszczyznę mogącą ocieplić wzajemne relacje i stworzyć tym samym perspektywę szerszego dialogu. Po drugie, Autorka wykorzystuje nie tylko wiedzę nabytą w trakcie studiów oraz swoje umiejętności analityczne, ale również, mimo młodego wieku, wieloletnie już doświadczenie artystki zaangażowanej w polsko-rosyjską współpracę kulturalną.

Sprzyjającym elementem, który nadaje dodatkowy walor napisanej przez nią pracy, jest fakt jej podwójnej tożsamości narodowej. Uważam, że przygotowana przez nią analiza zasługuje nie tylko na wyróżnienie, ale również zawiera wiele elementów, które mogą być wykorzystane w praktyce”

dr Ryszard Żółtaniecki

Kierownik Akademii Służby Zagranicznej

i Dyplomacji Collegium Civitas