BRACIA BEŁZOWIE W „DOMU PRZYJAŹNI”

19 kwietnia br. gościliśmy w „Domu Przyjażni”- Igora i Fiodora Bełzów, synów Światosława Bełzy. Gościom z Moskwy towarzyszył wicedyrektor RONiK- Andrej Potiomkin. W trakcie spotkania z aktywem SWP-W i SWP-R, prezesi obu Stowarzyszeń- Józef Bryll i Jerzy Smoliński przedstawili informacje o aktualnych działaniach na rzecz

budowy polsko-rosyjskich relacji w dziedzinie kultury i nauki. Zwrócili uwagę, iż w sierpniu 2015r. na frontowej ścianie budynku Muzeum Narodowego w Kielcach/ Pałac Biskupów Krakowskich / Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Adam Jarubas w obecności członków Kierownictwa i aktywu SWP-W odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Igorowi Bełzie. We wrześniu ubiegłego roku ukazała się monografia autorstwa Grzegorza Wiśniewskiego pt. „Między Polską i Rosją – Igor i Światosław Bełzowie”. Oba te ważne przedsięwzięcia zostały zrealizowane przy naszym aktywnym udziale.

Goście z Moskwy poinformowali zebranych o odsłonięciu w 2016 r pomnika Światosława Bełzy w Moskwie oraz o trwających pracach nad wydaniem monografii poświęconej temu wybitnemu pisarzowi, tłumaczowi i dziennikarzowi, znawcy i popularyzatorowi polskiej literatury i muzyki, który wniósł nieceniony wkład w rozwijanie współpracy kulturalnej i naukowej między Polską i Rosją.