76 rocznica wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną i I Armię Wojska Polskiego

Z okazji 76 rocznicy wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną i I Armię Wojska Polskiego, delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego oraz na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.