73 rocznica bitwy o Przełęcz Dukielską – Dukla 2017

W dniu 5 października 2017 roku na Cmentarzu Wojennym i przed Krzyżem Pojednania w Dukli odbyły się uroczystości związane z obchodami 73 rocznicy operacji dukielsko-preszowskiej znanej także jako operacja karpacki-dukielska i bitwa o Przełęcz Dukielską. W uroczystości wzięło udział wiele samorządów, organizacji i środowisk z Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji i Polski, w tym Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin, oraz Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa.

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentował Prezes Oddziału Podkarpackiego Gabriel Zajdel.

Zgodnie z przekazami historycznymi, od świtu 8 września do 30 listopada 1944 teren ten stał się miejscem walk, jak i pochówku około 99 tyś. żołnierzy Armii Czerwonej, w tym również Ukraińców, Słowaków, Węgrów oraz żołnierzy niemieckich. Straty wojsk rosyjskich sięgały 123 tyś. zabitych, rannych i zaginionych. Wojska czechosłowackie straciły ok. 6,5 tys. żołnierzy, natomiast niemieckie i węgierskie szacuje się na prawie 70 tys. osób.

Operację dukielską zaliczono do najbardziej krwawych epizodów II wojny światowej, który miał miejsce na ziemiach polskich. Jedno z miejsc walk, zlokalizowane w pobliżu Chyrowej, gdzie toczyła się krwawa bitwa pancerna, nazwano “Doliną Śmierci”.

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości portalu terazkrosno.pl