Dni Litwy na Opolszczyźnie

Zapraszamy na Dni Litwy na Opolszczyźnie do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 9 i14 listopada. Opolski Oddział Wojewódzki  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, co roku wybiera do […]