Spotkanie z Ambasadorem Kazachstanu

W dniu 5 grudnia 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyło się spotkanie z JE Yerikiem Utembaevem Ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce oraz dr […]

Poznaj Sąsiada – Poznaj Siebie

Na ręce Pana Józefa Brylla – Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód złożono podziękowanie za wsparcie III edycji projektu Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży pn. „Poznaj Sąsiada […]

Ważny dialog o współpracy Polski i Białorusi

Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza byli uczestnikami Polsko-Białoruskiego Forum „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbyło się 1 grudnia w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie. W spotkaniu z […]

Listopadowe posiedzenie Prezydium ZK SWP-W

12 listopada, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, obradowało prezydium Zarządu Krajowego. Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz porządek obrad. W pierwszym punkcie odbyła […]

Jak rozbroić bombę nienawiści

W dniach 26-27 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia pod kierownictwem Józefa Brylla – Prezes ZK SWP-W wzięli udział w konferencji pn. „Jak rozbroić bombę nienawiści”. W dwudniowej […]