Zebranie Zarządu Krajowego

26 czerwca pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla obradował Zarząd Krajowy SWP-W. Zebranie zostało przeprowadzone w trybie łączonym z udziałem bezpośrednim i zdalnym   z wykorzystaniem platformy ZOOM, w którym uczestniczyli: członkowie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz oraz Głowna Księgowa SWP-W.  W porządku obrad znalazły się: sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok, informacja o stanie spraw dotyczących Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” – nowa umowa i sprawy wniesione. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawiła główna księgowa i prezes Stowarzyszenia. Ze stanowiskiem Krajowej Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników jej przewodniczący.   Krajowa Komisja Rewizyjna   na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę, w której pozytywnie opiniuje i nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego za rok 2023.  Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok.   Informację na temat Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” przekazał Pan Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia.  Po wysłuchaniu informacji i uwag uczestników zebrania Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu informacji
i zaakceptował rozwiązanie przyjęte wobec Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”. W sprawach wniesionych omówiono wniosek Oddziału Opolskiego o przejęcie opłacania czynszu za najem lokalu przy ul. Ozimskiej 8 w Opolu.   Informację uzupełniła Pani Daria Ogon – Prezes Oddziału Opolskiego. Prezes SWP – W zaproponował odbycie spotkania w lipcu br. z kierownictwem oddziału dla omówienia sposobu realizacji złożonego wniosku. Pan Bartłomiej Garczyk przekazał informację o ukazaniu się kolejnego wydania „Forum Wschodnie” oraz informacje o przygotowaniu wydawania gazety pt. „Marszrutka” jako wydawnictwo Koła Naukowego Wschodoznawców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarząd wyraził zgodę na finansowanie tego przedsięwzięcia. Sprawy wniesione zakończyły zebranie Zarządu Krajowego.